» jsme vždy na straně svého klienta «
» máte právo využívat všech svých práv «
» najdete nás v centru Brna «
odbornost
kvalita
diskrétnost
spolehlivost
empatie
všestrannost

naše specializace

Patříme mezi renomované brněnské advokátní kanceláře. Nabízíme nejkvalitnější právní služby na vysoké profesní úrovni v širokém spektru různých právních odvětví, zahrnujícím jak standardní právní agendu, tak i zcela individuální a neobvyklé právní případy.

NAŠE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, S.R.O.
MÁ SJEDNANÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VZNIKU ŠKODNÍ UDÁLOSTI VE VÝŠI 100 MILIONŮ KČ

Cílem naší kanceláře je vždy v prvé řadě snaha pomoci a poradit našim klientům při řešení jejich aktuálních problémů. Rozsah poskytovaných právních služeb i jejich konkrétní zaměření přizpůsobujeme individuálním potřebám a požadavkům našich klientů. Profilujeme se zejména v nabídce právních služeb v těchto oblastech:

 • Zakládání obchodních společností a družstev (např. založení s.r.o. nebo a.s.)
 • Příprava valných hromad a zajištění právního dohledu nad jejich průběhem
 • Revize obchodních smluv včetně právního stavu společností
 • Převody obchodních podílů a změny ve společnostech (např. změna jednatele, člena dozorčí rady)
 • Příprava všech typů obchodních smluv (vzor smluv, smlouvy na míru, všeobecné obchodní podmínky)
 • Právní vymáhání pohledávek
 • Zastupování v soudních řízeních i před rozhodčími orgány
 • Soutěžní právo (zastupování ve sporech z hospodářské soutěže, nekalé soutěže – parazitování na pověsti, klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, srovnávací reklama)
 • Právní pomoc v oblasti IT práva a práva duševního vlastnictví
 • Právo směnečné (vymáhání směnek a zastupování ve směnečném řízení)
 • Právní pomoc v konkurzních řízeních
 • Rozvod manželství (sepis žádosti o rozvod manželství, zastupování v rozvodovém řízení)
 • Společné jmění manželů (vypořádání SJM v rámci rozvodu manželů, zúžení či naopak rozšíření SJM)
 • Péče o nezletilé děti (svěření dítěte do péče rodičů, úpravy styku s dítětem apod.)
 • Problematika výživného pro děti (zastupování v řízení o určení výživného, zvýšení či naopak snížení výživného)
 • Obhajoba a právní pomoc ve věcech trestních
 • Významné zkušenosti s obhajobou trestních deliktů hospodářské povahy
 • Příprava a sepis trestních oznámení
 • Zastupování při dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a Ústavnímu soudu
 • Právní pomoc při řešení každodenních problémů
 • Sepisování smluv dle individuálních požadavků a potřeb klientů
 • Ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami
 • Sepis testamentů a zastupování v dědickém řízení
 • Žaloby na náhradu škody na zdraví či na majetku
 • Žaloby o přiznání finančního zadostiučinění v řízeních o ochranu osobnosti
 • Žaloby proti pojišťovnám
 • Pracovní smlouvy (sepis smluv, revize pracovní smlouvy apod.), dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • Rozvázání pracovního poměru (dohodou, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • Žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • Náhrada škody způsobené v rámci pracovního poměru (vymáhání, zastupování v soudním řízení)
 • Vedení pracovní agendy podnikatelských subjektů
 • Zastupování před správním orgány všech typů a stupňů, a to zejména zastupování v územním a stavebním řízení
 • Právní pomoc v přestupkových řízeních
 • Převody nemovitostí (bytových jednotek, nebytových prostor, rodinných domů, pozemků), sepis kupních smluv, smluv o smlouvách budoucích kupních, darovacích smluv apod.
 • Sepis zástavních smluv, smluv o služebnostech (věcných břemenech), zajišťovacích smluv apod.
 • Realizace advokátních úschov
 • Spolupráce s realitními kancelářemi
 • Pronájem nemovitostí (příprava či revize nájemních smluv, ukončení nájmu vypovědí či dohodou, zpracování námitek proti výpovědi apod.)
 • Zpracování due dilligence firem (právní prověření obchodních společností)
 • Založení všech typů obchodních korporací, družstev, sdružení či spolků
 • Realizace právních přeměn obchodních korporacích (fúze a akvizice)
 • Realizace nákupu společností
 • Zajištění ready – made společností (s.r.o., a.s.)
 • Zastupování u soudu v širokém spektru právních odvětví
 • Právní pomoc u mediátora v mediačních řízeních
 • Zastupování v rozhodčím/arbitrážním řízení

proč AK PENA

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

Díky propojení zdrojů, zkušenosti a znalostí se zavedenými zahraničními advokátními kancelářemi, úspěšně působícími v domovských právních odvětvích a právu Evropské unie jsme schopni pomoci i v oblastech práva s mezinárodním prvkem.

NAJDEME ŘEŠENÍ I PRO VÁS

Zastupujeme obchodní firmy s domácím i zahraničním investičním kapitálem, stejně jako individuální fyzické osoby, které u nás řeší své podnikatelské či osobní problémy. Obdobně poskytujeme své služby dalším právnickým osobám, ať se již jedná o účelová sdružení majetku či jednotky územní samosprávy.

SILNÝ TÝM A EFEKTIVITA

Personální zázemí kanceláře je po odborné stránce silné natolik, že jsme schopni vyřešit i velmi komplikované a nestandardní právní případy. Při řešení Vašich problémů vnímáme nejen právní rozměr problematiky, ale též praktické obchodní dopady jednotlivých právník kroků, což snižuje náklady a zefektivňuje řešení.

JSME V CENTRU

Umístění našich kanceláří několik kroků od brněnského nádraží na ulici Bašty pod Petrovem nabízí perfektní dostupnost nejen klientům z Brna a okolí. Přijďte nás navštívit do zrenovovaných prostor Offermannova domu. Parkovat můžete v těsné blízkosti kanceláře.

EXPERTI NA DOSAH

Díky externí spolupráci se špičkovými odborníky z oblasti daňového, ekonomického a finančního poradenství nás nepřekvapí skutečně nic. Členy a partnery naší advokátní kanceláře jsou zkušení advokáti, kteří velmi úspěšně vykonávají advokátní praxi v nejrůznějších oblastech právních odvětví včetně tzv. sporné agendy před soudy a rozhodčími tribunály.

SPECIALIZOVANÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Umožňuje snadný a přehledný přístup ke všem českým a evropským právním předpisům, soudní judikatuře stejně jako k celé řadě článků publikovaných v odborné právnické literatuře.

ceny

Odměna za poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří je určena v závislosti na rozsahu a složitosti práce poskytované klientovi, časové náročnosti na vyřízení věci, obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí a pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci bude advokát nucen odmítnout převzetí věcí jiných.

V neposlední řadě odměna zohledňuje také míru zodpovědnosti advokáta za případnou újmu, která by klientovi vznikla, pokud by svoji práci nedovedl řádně. Všichni advokáti kanceláře PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, s.r.o. mají sjednané pojištění pro případ vzniku škodní události ve výši 100 milionů Kč.

KONTAKTUJTE NÁS PRO PŘESNĚJŠÍ KALKULACI!

Při určování ceny právních služeb zásadně vycházíme ze smluvní odměny nebo z hodnoty věci, přičemž základem pro určování odměny z hodnoty věci je Advokátní tarif, neboli vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že se advokát naší kanceláře rozhodne převzít právní zastoupení, dohodne se předem s klientem na odměně za poskytované služby nebo na způsobu jejího určení (např. počet časových jednotek násobených konkrétní částkou). Jednorázové a první konzultace jsou honorovány sazbou smluvenou mezi klientem a advokátem na začátku jejich jednání.

reference

Naše služby využívá široká škálu klientů, od významných firem až po střední či menší podniky, které potřebují profesionální právní pomoc v současných právně komplikovaných poměrech. Stejně tak rádi právně pomůžeme i občanům v jejich složité situaci. Firmám i jednotlivcům tak nabízíme rychlá a efektivní řešení různých právních problémů.

RADÍME I SERVERU finance.cz

S touto advokátní kanceláří spolupracujeme již mnoho let a vždy jsme věděli, že pro vyřešení našeho problému udělají vše, co bude v jejich silách. Za dobu naší kooperace jsem se mnohokrát přesvědčila o jejich vysoké odbornosti a profesionalitě.

Mít kvalifikovaného právního zástupce je prvním krokem k úspěšnému zvládnutí soudního sporu či správnému nastavení smlouvy.

Dr. Gita Brandová, majitelka přední investiční společnosti

Hledal jsem advokátní kancelář, která by mi dokázala rychle poradit a vysvětlit, co je vše nutné pro rychlý převod mého bytu. Jsem rád, že jsem na ni dostal doporučení od svého kamaráda.

Ing. arch Petr Dvořák, prodejce bytových jednotek

Advokátní kancelář nám poskytuje spolehlivou právní podporu jak při řešení každodenních právních problémů, tak v rámci složitých právních projektů, jichž se účastníme v rámci našeho podnikání. Vážím si jejich přístupu a ochoty věnovat se každému případu s maximální možnou péčí.

Ing. Pavel Jurga, majitel společnosti INTERSAT

Naše firma je již dlouholetým spokojeným klientem této kanceláře, neboť nám je poskytován profesionální právní servis. Můžeme se vždy spolehnout na jejich odbornost a originalitu při řešení právních problémů.

Ing. Jakub Dravý, majitel stavební společnosti

Potřeboval jsem rychlou právní pomoc ohledně smlouvy o dílo na stavbu mého rodinného domu a byl jsem velmi spokojený jak s rychlostí poskytnutých služeb, tak s osobním přístupem kanceláře, které mě vzala pod svá ochranná právní křídla.

Petr Šťastný, majitel rodinného domu

kontakty

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, s.r.o.
Offermannův dům (v blízkosti Masarykovy třídy a Hlavního nádraží). Parkování je možné přímo na ulici Bašty či na parkovišti nedaleko kanceláře.