AK-PENA
AK PeNa
KONTAKT

Česká Republika - Brno
Bašty 8
602 00 Brno

e-mail: info@ak-pena.cz
e-mail: pelisek@ak-pena.cz
e-mail: navratil@ak-pena.cz
tel.: +420 542 211 345
tel.: +420 542 211 305
tel.: +420 542 213 900
tel.: +420 542 212 524
fax: +420 542 213 900
ČeskyDeutschEnglish
 AKTUALITY


Naše advokátní kancelář se úspěšně transformovala na kapitálovou formu obchodní společnosti a současně s tím zvýšila rozsah svého pojistného plnění pro případ způsobené škody na částku 100.000.000,-Kč. Zvýšením pojistného plnění na částku 100.000.000,-Kč tak mimo jiné garantujeme našim klientům dostatečné finanční krytí i pro případ komplikovaných a finančně náročných obchodních operací. Tímto krokem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, s.r.o. podpořila svoji významnou pozici na trhu a prohloubila dále svůj záměr stát se jednou z nejvýznamnějších renomovaných advokátních kaceláří v regionu.

S účinností novely zákona č. 344/1992Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), dochází k zásadní změně týkající se veřejnosti katastru nemovitostí. Od 01. března 2009 již nelze anonymně nahlížet do sbírky listin a na přehled vlastnictví konkrétního vlastníka z území České republiky. Katastrální úřady nadále budou tyto údaje poskytovat pouze tomu, kdo prokáže svoji totožnost např. občanským průkazem či cestovním pasem a uvede účel, pro který údaje požaduje.

 

Nový občaský zákoník, který se má stát novým soukromoprávním kodexem, úspěšně pokračuje na své cestě k jeho přijetí. Legislativní rada vlády na svém 50. zasedání rozhodla, že doporučí vládě přijetí návrhu nového občanského zákoníku. Na podobě nového občanského zákoníku se aktivní účastí podílí i naše advokátní kancelář PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, v.o.s., která poskytla Ministerstvu spravedlnosti revidující komentář k problematickým bodům nového soukromoprávního kodexu.

 

 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PELÍŠEK, NAVRÁTIL
& PARTNEŘI, s.r.o.
Jsme
VŽDY
na straně svého klientaO nás


Palac Padowetz - kancelarADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, s.r.o. byla založena s cílem zajistit domácím i zahraničním klientům komplexní a vysoce kvalifikované právní a poradenské služby. Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby zejména formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, zastupováním při jednáních s druhou stranou či obchodními partnery klienta, v řízeních před soudy, arbitrážemi, orgány státní i veřejné správy a dalšími institucemi. Svými profesními znalostmi a dovednostmi jsme schopni uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších klientů, přičemž se vždy plně snažíme vyhovět jejich individuálním nárokům a potřebám. Vyžaduje- li to povaha řešené kauzy, potažmo na přání klienta spolupracujeme taktéž s mnoha odborníky z oblasti daňového, ekonomického a finančního poradenství. Naše advokátní kancelář poskytuje své právní služby v širokém spektru různých právních odvětví, zahrnujícím jak standardní právní agendu tak i zcela individuální a neobvyklé právní případy.

Palac Padowetz - kancelar

Naše advokátní kancelář se nachází v samém centru města Brna, v nově zrenovovaných prostorách Offermannova domu. I přes tuto polohu nemají klienti naší kanceláře žádné problémy s dopravní dostupností, ať již prostřednictvím osobních vozidel či městské hromadné dopravy, když pro parkování využívají dostatečných parkovacích ploch, nacházejících se v těsné blízkosti naší kanceláře u hotelu Grand nebo u obchodního centra Tesco či Vaňkovka.

Palac Padowetz - kancelar

Prostory naší advokátní kanceláře poskytují svojí vybaveností vysoce komfortní a příjemné prostředí, v němž se dbá na naprostou diskrétnost informací sdělených klientem a umožňují tak i snadné navázání vztahu osobní důvěry mezi klientem a advokátem, jakožto jedním z nezbytných atributů řádného poskytování právních služeb. Rychlost a efektivnost poskytovaných právních služeb zaručuje také nejmodernější kancelářská a výpočetní technika, jíž jsou naše kancelářské prostory plně vybaveny. Kancelář má k dispozici také nejnovější specializovaný právní informační systém, který nám umožňuje snadný a přehledný přístup ke všem českým a evropským právním předpisům, soudní judikatuře stejně jako k celé řadě článků publikovaných v odborné právnické literatuře.

Palac Padowetz - zasedacka

Právní služby jsme schopni naším klientům poskytovat také v anglickém a německém jazyce, přičemž v této souvislosti vytváříme dlouhodobou úzkou spolupráci s celou řadou jiných advokátních kanceláří nejen v České republice, ale též například s renomovanou německou advokátní kanceláří Otto und Tippmann.logo